Logo - Altrad - rámové lešení systém „plettac“

Rámové lešení - PLETTAC SL70/SL100

Pronájem lešení

Pronájem lešení poskytujeme včetně - montáže lešení, demontáže lešení a lešenářských služeb, realizovaných výhradně naší společností Intersys, a.s

Pronájem lešení a lešenářské služby realizujeme na fasádách bytových domů, rodinných domů, historických objektech, komerčních i průmyslových objektech. Při nové výstavbě nebo při opravách a údržbě.

 

Nabízíme nejen lešení „plettac“ šířky 70 cm, ale i „plettac“ šířky 110 cm, pro použití při náročnějších zednických pracích!

Celková výměra lešení je cca 25 tis. m2. V případě potřeby zajistíme větší objem dle vašich požadavků.

Podmínky pronájmu lešení:

 • Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu protokolem o předání a převzetí lešení.
 • Montáž lešení provádíme dle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111.
 • Lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
 • Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
 • Mimo pravidelné prohlídky provádí objednatel denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
 • Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
 • Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny.
 • Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zhotovitelem předané lešeňové konstrukce (vyjímání lešeňových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.)
 • Je zakázáno připevňování jakékoliv další lešeňové konstrukce (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.). To lze pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
 • Lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli úplné, nepoškozené, očištěné od malt, lepidel, barev apod.
Odkaz: novinky a oznameni, pozvánky na valnou hromadu, oznámení akcionářůmů a výzva k předložení akcií
Copyright © 2000 - Miroslav Hanzal - IČO:16867793, miroslav.hanzal@seznam.cz
Odkaz: novinky a oznámení oznameni, pozvánky na valnou hromadu, oznámení akcionářůmů a výzva k předložení akcií